Edubridge

Edubridge

geplakte svg 90 x 90_poster_

Een communicatieplan dat alle partijen binnen Edubridge duidelijkheid geeft over het bedrijf en haar doelen.


Om de bekendheid van Edubridge te vergroten op middelbare scholen in Arnhem heeft Bureau Marijn een communicatieplan opgesteld waar Edubridge direct mee aan de slag kan.

Wil jij ook de bekendheid bij je doelgroep vergroten?

Edubridge hoeft als doel om elke jongere in Arnhem zich prettig te laten voelen in het onderwijs. Ze willen alle schooluitval terugdringen en richten zich met name op de groep waar de uitval het grootst is, de jongeren met een niet-westerse achtergrond.

arrow up